Lò vi sóng Electrolux 20l (có chức năng nướng)
chi tiết
Lò vi sóng Sharp 23l
chi tiết
Lò vi sóng Electrolux 28l
chi tiết
Lò vi sóng Electrolux 20l
chi tiết